+421 908 116 181 silvia.kochanova@gmail.com

Úspešný predaj nehnuteľnosti začína správnym stanovením jej ceny. Ocenenie nehnuteľnosti profesionálom vychádza z jej trhovej hodnoty a pomôže k jej rýchlejšiemu predaju.

Prečo je potrebné ocenenie nehnuteľnosti

Pri stanovení ceny za dom, byt, pozemok alebo nebytové priestory sa často predávajúci dopúšťa chýb. Cenu buď nadhodnotí, čo má za následok, že sa nehnuteľnosť nepodarí predať. Priveľmi nízka cena zase v kupujúcom evokuje pocit, že nehnuteľnosť nie je v dobrom stave. Preto sa kúpy obáva a vyberie si radšej inú ponuku. 

Stanovenie ceny nehnuteľnosti

Pri stanovení predajnej ceny nehnuteľnosti vám ponúkam možnosť využiť moje znalosti realitného trhu v danej oblasti. Konečná predajná cena by mala zohľadniť niekoľko faktorov:

  1. Lokalita — ceny v jednotlivých regiónoch sa líšia, rovnako, ako sú rozdielne aj ceny medzi vidiekom a centrom miest. Zvažuje sa tiež okolie nehnuteľnosti, možnosti parkovania, dostupnosť inžinierskych sietí, prístupové komunikácie a podobne.
  2. Výmera — dôležitá je výmera bytu, domu, stavebnej parcely či iného pozemku.
  3. Stav nehnuteľnosti — na ocenenie nehnuteľnosti má významný vplyv aj jej stav. Je rozdiel, či predávate byt v pôvodnom stave, po rekonštrukcii alebo sa jedná o novostavbu.
  4. Vybavenie — pri predaji bytov a rodinných domov je potrebné zohľadniť vybavenie, ktoré zostáva v interiéri (nábytok, bez nábytku, so vstavaným nábytkom…).

Bezplatné ocenenie nehnuteľnosti

Na ocenenie nehnuteľnosti používam systém analýz, ktorý porovnáva ceny v danej oblasti. Mojím cieľom je dosiahnuť rýchly a úspešný predaj. Ak sa nehnuteľnosť objavuje v ponuke niekoľko mesiacov až rokov, môže to negatívne ovplyvniť výslednú predajnú cenu. Jej stanoveniu preto venujem dostatočnú pozornosť, pričom sa okrem získaných informácií opieram o svoje bohaté skúsenosti. Správne stanovená cena predá nehnuteľnosť už do niekoľkých týždňov.