+421 908 116 181 silvia.kochanova@gmail.com

Zo skúseností viem, že v prípade dedičského konania mojim klientom robí vrásky na čele výška odmeny pre notára, ktorá nejeden raz dokáže prekvapiť.

Základná dôležitá informácia, od ktorej sa odvíjajú všetky poplatky, je hodnota dedičstva v čase smrti poručiteľa, na ktorej sa dohodnú sami dediči. Z nej sa poplatky vypočítavajú ako percentuálny podiel.

Neváhajte sa na mňa obrátiť cez kontaktný formulár vo vašom dedičskom konaní. Ako realitná maklérka a finančná poradkyňa vám poradím ako efektívne naložiť s vašimi financiami.

Čo je všeobecná hodnota majetku?

Ide o čistú trhovú hodnotu dedičstva po odpočítaní dlhov a nevyhnutných výdavkov (napr. pohreb). Ak deklarovaná hodnota dedičstva nezodpovedá jeho trhovej hodnote alebo je komplikované ju určiť z iných dôvodov, cena bude stanovená znaleckým posudkom či za pomoci realitnej kancelárie.

S akými poplatkami môžem rátať?

V rámci dedičského konania odmenu pre notára platíte z hodnoty majetku, ktorý nadobúdate. Ak ste jediný dedič, očakávajte poplatky z celej všeobecnej hodnoty majetku. Ak je vaše dedičstvo v spoluvlastníctve, poplatky sa delia vzájomným pomerom ceny medzi všetkými dedičmi.

Ako vypočítam výšku odmeny pre notára?

Odmenu pre notára vypočítate zo základu všeobecnej hodnoty majetku. Rátajte s tým, že najnižší poplatok pre notára je 23 eur. K tomu si notár ako platca DPH účtuje 20% daň a výdavky spojené s administratívnymi úkonmi vo vašom prípade.

Ako na výpočet odmeny? Odporúčam vám sa oboznámiť so znenímVyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov, ktorá hovorí:

  • z prvých 3 300 eur základu dedič platí 2%
  • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu dedič platí 1%
  • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu dedič platí 0.7%
  • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu dedič platí 0.4%
  • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu dedič platí 0.2%.

V praxi to vyzerá tak, že ak ste zdedili napr. nehnuteľnosť v čistej hodnote 100 000 eur, tak poplatok pre notára bude vo výške 580, 80 eur + 20% DPH + výdavky.

Môže sa vyskytnúť prípad, že situácia v dedičskom konaní bude neprehľadná, a teda vyžadovať nezvykle namáhavé úkony zo strany notára. Vtedy môžete očakávať zvýšenie jeho odmeny, ktoré však musí stanoviť súd a nesmie presiahnuť viac ako 50% odmeny.

Dedičské konanie je neľahká situácia. Nielen kvôli vypracovaniu nevyhnutných dokumentov či čakacích lehôt na úradoch. Zložité emocionálne situácie, ktoré vznikajú pri strate blízkych, každý spracováva iným spôsobom. Preto je dôležité mať po ruke skúseného odborníka, ktorý vás bude sprevádzať týmito náročnými chvíľami.

Aké sú Vaše skúsenosti s prejednaním dedičstva u notára? Podeľte sa o ne dole v komentári.