+421 908 116 181 silvia.kochanova@gmail.com

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

Ako funguje darovacia zmluva Jedna z najčastejších otázok, ktoré moji klienti riešia pri predaji svojej nehnuteľnosti, je daňová povinnosť, ktorá im pri tom vzniká. V praxi sa, my makléri, veľa ráz stretávame so špecifickými prípadmi, ktoré už zo svojej podstaty...
Poplatky u notára spojené s dedičským konaním

Poplatky u notára spojené s dedičským konaním

Zo skúseností viem, že v prípade dedičského konania mojim klientom robí vrásky na čele výška odmeny pre notára, ktorá nejeden raz dokáže prekvapiť. Základná dôležitá informácia, od ktorej sa odvíjajú všetky poplatky, je hodnota dedičstva v čase smrti poručiteľa, na...